W marciu i kwietniu bieżącego roku w Areszcie Śledczym we Wrocławiu realizowana była kolejna edycja programu resocjalizacji dla skazanych uzależnionych od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych- Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich (TAZA) przez psychologa penitencjarnego ppor. Marlenę Hepnar- Nowicką.

   Istnieje wyraźny związek spożywania alkoholu z podejmowaniem zachowań przestępczych. Picie alkoholu powoduje rozluźnienie hamulców społecznych i podwyższenie poziomu agresji. Podobnie jest z niektórymi narkotykami. W takim rozumowaniu uzależnienie od substancji psychoaktywnych nierzadko prowadzi na drogę przestępczą i wprost do zakładu karnego.

Specyficzne dla uzależnienia jest wysokie ryzyko załamywania się prób powstrzymywania od picia alkoholu/ brania narkotyków podejmowanych przez osoby uzależnione. Wśród proponowanych oddziaływań ważnych z punktu widzenia utrzymania abstynencji proponuje się wzmacnianie właściwości osobistych, w tym kształtowanie postawy asertywnej u osoby uzależnionej od alkoholu/ narkotyków. Propozycją nauki asertywnego odmawiania picia, w tym też używania innych substancji psychoaktywnych jest Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich (TAZA). Skazani w ramach prowadzonych zajęć TAZA pracują nad konstruktywnym rozwiązywaniem różnych sytuacji życiowych, trudnych ze względu na utrzymywanie abstynencji. Podczas zajęć treningowych ćwiczą asertywne odmawianie picia alkoholu/ brania narkotyków, informowanie o swojej chorobie, leczeniu i abstynencji oraz uczą się jak radzić sobie w sytuacjach kontaktu z alkoholem/ narkotykami oraz osobami pijącymi/ biorącymi.

   Ważne jest, aby wobec skazanych, którzy odbyli terapię podejmować działania wspierające generalizację osiągnięć, wzmacniać zmiany zapoczątkowane w oddziale terapeutycznym, mając na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa powrotu do wcześniejszych schematów funkcjonowania.

Niewątpliwie najwięcej z zajęć korzystają Ci, którzy wysoko cenią swoją osobistą zmianę i pragną zmienić swoje życie, jednocześnie dostrzegają u siebie deficyty i pracują nad nimi, a także wiążący udział w programie z nadzieją na poprawę.

Tekst i zdjęcia: mł. psych. DP ppor. Marlena Hepnar- Nowicka.

 

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej