13 kwietnia br. w areszcie śledczym odbyło się kolejne szkolenie „Bezpieczni w służbie i w pracy” czyli jak radzić sobie z agresją werbalną i niewerbalną agresywnych petentów.

     Areszt Śledczy rozpoczął w dniu 12 stycznia pierwszą edycję ogólnopolskiej kampanii społecznej „Bezpieczni w służbie i w pracy”. 13 kwietnia odbyła się kolejna edycja. Kadra Służby Więziennej na co dzień pracuje z trudnymi osadzonymi, często okazującymi werbalną i fizyczną agresję wobec przełożonych oraz współosadzonych. Praca z nimi wymaga ogromnej odporności psychicznej, ale przede wszystkim wiedzy i doświadczenia, które zdobywa się przez lata. Dlatego nasza jednostka dzieli się swoimi umiejętnościami i doświadczeniem z pracownikami administracji publicznej i instytucjami współpracującymi aby mogli bezpiecznej wykonywać swoje zawodowe obowiązki. Do udziału w tej kampanii zostali zaproszeni pracownicy instytucji takich jak: Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, Sąd Rejonowy Wrocław-Krzyki, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej (I, II, III ZK dla Wrocławia – Śródmieścia, Wrocławia – Fabrycznej, Wrocławia – Krzyków).

Głównym celem kampanii prowadzonej przez Służbę Więzienną jest wyposażenie urzędników w podstawową wiedzę i umiejętności, które mogą pomóc im bezpieczniej wykonywać codzienne obowiązki w kontakcie z trudnym petentem.

Szkolenie odbyło się w świetlicy zakładowej. Przybyłych gości z ramienia jednostki powitał Dyrektor mjr Szczepan Ociepa a z ramienia uczestników Sędzia Sądu Okręgowego Jerzy Nowiński.

   Uczestnicy kampanii zostali zapoznani z misją Służby Więziennej poprzez filmy promujące służbę i pasje funkcjonariuszy. Następnie głos zabrał st. sierż. sztab. Czesław Suchacki wraz z psem specjalnym Nona który przybliżył tematykę, zagadnienia związane z rolą psa specjalnego w służbie i rolą psów w codziennym życiu. Nie da się ukryć, że Nona skradła serca uczestników szkolenia. Jej zaangażowanie było widoczne podczas szukania podstawionej próbki narkotyków. Zadaniem psów w Służbie Więziennej nie jest zwalczanie już zaistniałych przestępstw, ale przede wszystkim prewencja czyli kontrola osób, nadchodzących przesyłek z zewnątrz, kontrola cel, pomieszczeń, terenu jednostki.

    Szkolenie składało się z dwóch modułów: moduł teoretyczny i moduł praktyczny.  

    Moduł teoretyczny był prowadzony przez por. Kamilę Ziobrowską- psychologa, która prowadziła warsztaty z zakresu umiejętności rozładowywania napięć i stresu wynikającego z kontaktu z agresywnym i roszczeniowym podopiecznym.

    Moduł praktyczny dotyczący zaprojektowania bezpiecznego miejsca pracy i poznania podstawowych technik obrony przed agresją petenta był prowadzony przez funkcjonariuszy Grupy Interwencyjnej działającej na terenie jednostki-dowódcę Grupy ppor. Adama Wieczorka i członka sierż. sztab. Pawła Jasińskiego. Podczas zajęć została przypomniana metodyka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez st. chor. Wojciecha Dziubę- funkcjonariusza ZK nr 1 we Wrocławiu.

   Uczestnicy kampanii w module praktycznym zostali również zapoznani ze strukturą organizacyjną jednostki oraz współpracą z instytucjami zewnętrznymi. Mieli możliwość oglądania odziałów mieszkalnych i cel.

Podczas warsztatów psychologicznych oraz części ćwiczeniowej z grupą GISW słuchacze poznali procedury postępowania z trudnym petentem oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia agresją. Wskazano na różne przejawy oraz przyczyny powstawania zachowań agresywnych ze strony petentów. Doskonalono postępowanie w celu uniknięcia lub zminimalizowania przejawów i skutków agresji zarówno w placówce macierzystej urzędnika jak i w środowisku zamieszkania czy też pobytu klienta.

   Na koniec każdy uczestnik szkolenia wypełnił ankietę ewaluacyjną. Udzielone odpowiedzi wskazują na potrzebę kontynuacji projektu. Uczestnicy utwierdzili nas w przekonaniu że takie szkolenia, wymiana doświadczeń są potrzebne dla nas wszystkich. Ważne jest abyśmy mogli pracować w bezpiecznych warunkach. Dlatego przewidziana jest kolejna edycja kampanii społecznej dla innych instytucji zewnętrznych, które współpracują z nami.

tekst:mjr Grażyna Lozia, por. Kamila Ziobrowską zdjęcia: mjr Grażyna Lozia

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej