Na terenie jednostki odbyło się pierwsze spotkanie w ramach programu #PoDobrejStronie. Program powstał dzięki podpisaniu porozumienia o współpracy pomiędzy Aresztem Śledczym we Wrocławiu, a Komendą Miejską Policji we Wrocławiu.

Do programu przystąpiło Autorskie Liceum Przyszłości usytuowane we Wrocławiu. Pierwsza część programu odbyła się na terenie szkoły, gdzie uczniowie uczestniczyli w spotkaniu prowadzonym przez  policjanta sierż. szt. Przemysława Juszczaka.  Uczniowie mieli okazaję porozmawiać z funkcjonariuszem o odpowiedzialności prawnej nieletnich, agresji i przemocy wobec rówieśników. Poruszone zostały również kwestie zagrożeń internetowych.

Druga część programu odbyła się na terenie Aresztu Śledczego we Wrocławiu. Spotkanie poprowadziła ppor. Ewa Szeliga przybliżając licealistą przepisy regulujące zasady funkcjonowania  polskiego systemu penitencjarnego. Funkcjonariuszka przeprowadziła rozmowę z uczniami dotyczącą przestrzegania prawa, poprawnych zachowań społecznych i świadomości konsekwencji karnych wynikających z nieprzestrzegania przepisów prawnych.

W trakcie spotkania licealiści mogli zobaczyć jak wygląda cela mieszkalna i  więzienna biblioteka. Mieli również okazję porozmawiać z osobami pozbawionymi wolności oraz poznać zadania psa specjalnego.

Wizyta w jednostce penitencjarnej miała nie tylko charakter edukacyjny, ale także profilaktyczny. 

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Ewa Szeliga

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej