Dzięki współpracy Funkcjonariuszy Służby Więziennej z dr Aureliuszem Kosendiakiem został przeprowadzony program readaptacji społecznej „Fair-Play w sporcie i życiu codziennym”, w którym udział wzięło 12 skazanych.

   Celem programu było kształtowanie prawidłowych ról społecznych i społecznie akceptowanych postaw. Program składał się z kilku modułów. Pierwszy moduł obejmował spotkania z dr Aureliuszem Kosendiakiem wraz ze studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu Katedry Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Podczas zajęć, osadzeni dzięki prezentowanym przez studentów wykładom, uzyskali informację na temat poprawnego odżywiania podczas wysiłku sportowego, negatywnego wpływu wykonywania tatuaży na zdrowie człowieka oraz „Kalisteniki”- sportu siłowo-wytrzymałościowego z wykorzystaniem masy własnego ciała. Uczestnicy programu mieli okazję, za pomocą specjalnej wagi, poznać poziom tkanki tłuszczowej, mięśniowej, kostnej i ilości wody we własnym organizmie. Drugi moduł obejmował zajęcia z psychologiem „Mikroeduakcja psychologiczna związana z kreowaniem właściwych i pożądanych społecznie postaw ze wskazaniem na sport i zdrową rywalizację jako najlepsze reduktory”.

   Skazani poprzez udział w programie mieli możliwość wzmocnienia pozytywnych cech charakteru i zarazem minimalizowania negatywnych cech charakteru. Kształtowali pozytwyną postawę Fair Play poprzez współzawodnictwo, pracę zespołową. Poznawali smak zwycięstwa i gorycz porażki. Podczas spotkań pojawiły się emocje, których na co dzień nie można dostrzec. Program został odebrany przez osadzonych i prowadzących bardzo pozytywnie. Skazani wyrazili chęć uczestnictwa w tego rodzaju zajęciach w przyszłości. W najbliższym czasie planowane są kolejne spotkania z dr Aureliuszem Kosendiukiem i jego studentami, które poświęcone będą kolejnym obszarom tematycznym związanych z kondycją własnego ciała. 

Tekst, zdjęcia: por. Łukasz Michalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej