W Areszcie Śledczym we Wrocławiu zrealizowano kolejne warsztaty nauki relaksacji i wizualizacji dla skazanych. Uczestnikami programu w zakresie kształtowania umiejętności społecznych byli tym razem wieloletni recydywiści penitencjarni, którzy na obecnym etapie swojego życia jawią się, jako osadzeni zmotywowani do zmiany i pracy nad sobą.

   Do tej grupy dołączyli skazani za najcięższe przestępstwa z użyciem agresji i przemocy. Ktoś, kto poznałby życiorysy i doświadczenie życiowe niektórych skazanych pewnie z niedowierzaniem słuchałby relacji, z jakim skupieniem i uwagą potrafią korzystać z zajęć. Skazani podczas zajęć dowiedzieli się, że techniki relaksacyjne mogą być jednym z elementów radzenia sobie z niepokojem, gniewem, agresją, wrogością.

   Medytacja, wizualizacja, relaksacja przy dźwiękach muzyki są to umiejętności, które wymagają ćwiczeń. Regularne wykonywanie ćwiczeń relaksacyjnych przynosi wiele korzyści: fizycznych (zmniejszenie częstości akcji serca, oddechu, obniżenie ciśnienia krwi, zredukowanie napięcia mięśni, zwiększenie energii), poznawczych (poprawa koncentracji uwagi, zwiększenie ostrości spostrzegania, polepszenie pamięci), emocjonalnych (obniżenie ogólnego poziomu niepokoju, zmniejszenie drażliwości, poprawa nastroju, zwiększenie poczucia dobrostanu), behawioralnych (mniejsze zużycie energii, zdrowszy sen, zwiększenie wydajności zawodowej), zdrowotnych (mniej bólu i dolegliwości somatycznych).

   Technik medytacyjnych jest wiele, a każda z nich wywołują zmianę w relacjach między jednostką a otoczeniem. Umysł doświadcza stanu głębokiego odpoczynku, a poprzez aktywizację myśli pozwala medytującemu dotrzeć do głębszych poziomów świadomości. Zwiększa się stabilność umysłu oraz równowaga emocjonalna, poprawia samopoczucie, kreatywność, optymizm, polepsza koncentracja uwagi i pamięci. Przy zdobyciu odpowiedniej wiedzy i regularnych ćwiczeniach poprawia się świadomość emocji i myśli przechodzących przez umysł. Umiejętności jakże ważne dla zachowania zdrowia psychicznego i fizycznego. Badania wskazują także, że taka forma pracy z ciałem (umysłem) może zmniejszyć potrzebę oceniania innych, zwiększa tolerancję, cierpliwości, wytrwałości. Ponadto zmniejsza poziom lęku i niepokoju, bo trzeba pamiętać, że tam, gdzie występuje agresja i przemoc, jest także skrywany lęk, obawa, frustracja i poczucie winy.

   Prowadzącym zajęcia był trener Zbigniew K. Marzec. Autor książki pt. „Pełny potencjał, umysł odkodowany - czyli jak żyć lepiej i zdrowiej. Świat myśli pozytywnych”. Jest także wziętym nauczycielem Jogi, mieszkał ponad 32 lata w USA. Okres młodości spędził w klasztorze. W latach 1981-1986 przebywał w Ashramie (odosobnieniu) na obrzeżach N.Y. i pod okiem hinduskiego mistrza duchowego rozwijał się duchowo oraz czynnie praktykował różne odmiany Jogi.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie skazanych przewidziana jest kolejna edycja programu.

Tekst, zdjęcia: str. psycholog kpt. Marta Berezowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej