W murach Aresztu Śledczego we Wrocławiu zrealizowano po raz pierwszy dla skazanych warsztaty nauki relaksacji i wizualizacji dla skazanych. Uczestnikami programu byli osadzeni zmotywowani do zmiany i pracy nad sobą. Do udziału w zajęciach włączono te osoby, które realizują indywidualny program oddziaływań, wykazują pozytywną postawą i pozytywną ocenę postępów w resocjalizacji.

  Funkcjonowanie w warunkach izolacji więziennej bywa źródłem ogromnego stresu, odczuwanego jako dyskomfort, napięcie, niekiedy ból psychiczny. Stres, zmęczenie, brak chęci do aktywności, przykre emocje, problemy dotykają każdego człowieka, także skazanego. W trakcie odbywania kary może on nauczyć się je dostrzegać, nazywać, stawiać im czoła. Nauka radzenia sobie ze stresem może być elementem zmiany, procesem zaangażowania w trzeźwość lub samorozwój. Techniki relaksacyjne i wizualizacyjne z jakimi zapoznali się osadzeni na zajęciach to element pracy nad sobą, droga do osiągnięcia spokoju oraz element procesu radzenia sobie z trudnościami życiowymi. Badania pokazują, że stosowanie technik relaksacyjnych skutecznie pomniejsza i usuwa zaburzenia związane ze stresem, takie jak niepokój, gniew, agresja, negatywne myślenie i zwiększony krytycyzm.

   Prowadzącym zajęcia był Pan Zbigniew K. Marzec - trener, motywator i nauczyciel z wieloletnim stażem oraz doświadczeniem w pracy z osobami poszukującymi wytchnienia i równowagi. Na co dzień pracujący we wrocławskim Klubie Anima. Poprzez otwartą rozmowę na temat filozofii i sensu życia oraz naukę medytacji i relaksacji starał się w sposób mniej konwencjonalny dotrzeć do umysłów i serc osadzonych. Oni poprzez spontaniczną obserwację i naśladownictwo mieli okazję do nauki nowych, pozytywnych i prozdrowotnych zachowań. Prowadzący jest terapeutą zaangażowanym w pomaganie drugiej osobie, pochodzi z Wrocławia, a ostatnie 30 lat spędził w Stanach Zjednoczonych, dokąd zaprowadziły go pasja i chęć poszerzania wiedzy. W swojej pracy wykorzystuje m. in. naukę medytacji TM, techniki relaksacyjne wg metody Schulza i Jacobsona, techniki wizualizacyjne oraz tzw. mapę problemów, ponieważ uważa, że droga po mapie wiedzie od problemu do rozwiązania. Każde spotkanie miało taką samą strukturę. Prowadzący witał się z uczestnikami, robił wprowadzenie, a następnie prowadził ok. 20 minutową medytację opartą na koncentracji, medytacji właściwej i kontemplacji. Kolejno rozmawiał z uczestnikami warsztatu, zachęcał ich do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, zadawał pytania sokratejskie, edukował, wyjaśniał i modelował prozdrowotne zachowania. Zajęcia kończyły się ok. 10 minutową medytacją przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej. W trakcie zajęć uczestnicy mogli zwiększyć swoją wiedzę odnośnie własnej mapy problemów, rozważyć elementy zmiany i nauczyć się nowych umiejętności w postaci medytacji, relaksacji, wizualizacji. Bardzo często rozmowy dotyczyły także sfery wartości, w obszarach zdrowia, rodziny i wolności.

Osadzonych zainteresowały doświadczenia i umiejętności prowadzącego. Mamy więc nadzieję, że nawiążemy stałą współpracę z panem Zbigniewem i odbędą się kolejne edycje programu.

Tekst, zdjęcia: str. psycholog kpt. Marta Berezowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej