Dzięki zaangażowaniu Funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz studentów psychologii sądowej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu został przeprowadzony program „Dopalacze-wypalacze” dla grupy skazanych.

   Zajęcia były prowadzone w ramach programu readaptacji społecznej skazanych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od środków odurzających jakimi są dopalacze. Spotkania ukierunkowane były przede wszystkim na zagrożenia wynikające z zażywania 'legalnych' środków odurzających. Chodzi tu nie tylko o zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka, ale także o zagrożenia pojawiające się na polu relacji interpersonalnych, czy też zachowań przestępczych. Zawarte w programie treści miały przestrzec uczestników przed sięganiem na wolności, po tego typu substancje. Umiejętności i wiedza nabyte w trakcie przeprowadzonych warsztatów, bardzo często stanowiły jedyne rzetelne źródło informacji w kwestii dopalaczy.

   Podczas zajęć skazanym zaprezentowano zagadnienia związane z zagrożeniami wynikającymi z zażywania dopalaczy. Mieli okazję poznać ich działanie od strony teoretycznej, skutki prawne oraz przede wszystkim zdrowotne zażywania. Podstawą profilaktyki zażywania dopalaczy jest edukacja. Ludzie sięgają po dopalacze niejednokrotnie dlatego, że nie zdają sobie sprawy z tego czym są te substancje, nie mają świadomości tego, że są to również narkotyki. Niszczą nie tylko psychikę, ale również organizm, można się od nich tak samo uzależnić jak od innych substancji psychoaktywnych. Celem programu było podniesienie świadomości konsekwencji oraz szkodliwości zażywania dopalaczy i bezpośredniego kontaktu z osobami znajdującymi się pod ich wpływem. Ważnym aspektem było również poznanie konkretnych sposobów reagowania w przypadku stwierdzenia obecności dopalaczy lub osób znajdujących się pod ich wpływem w otoczeniu.

Program był prowadzony przez mł. psycholog st. szer. Anety Czerwińskiej-Dydo i st. wychowawcy kpt. Małgorzaty Winiarskiej.

Tekst, zdjęcia: mł. psycholog st. szer. Anety Czerwińskiej-Dydo

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej