Dzięki współpracy funkcjonariuszy działu penitencjarnego z Księdzem Krzysztofem Wolnicą w dniu 13 grudnia 2018 roku grupa osadzonych uczestniczyła w spotkaniu adwentowym, które poprowadził Ksiądz prof. Bogdan Ferdek.

   Ks. Ferdek jest wykładowcą Teologii Systematycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu oraz referentem ds. ekumenizmu Archidiecezji Wrocławskiej Kościoła Rzymskokatolickiego został przywitany i otoczony opieką na terenie więzienia przez kierownika działu penitencjarnego kpt. Andrzeja Leśniewicza oraz kapelana więziennego o. Roberta Żukowskiego.

   Była to pierwsza wizyta ks. profesora w więzieniu, który w jasny sposób ukazał Boży plan zbawienia człowieka. Człowiek w Ogrodzie Eden – Raju – zerwał poprzez grzech pychy relację z Bogiem. W wyniku tego, iż chciał być, jak Bóg znalazł się z dala od Boga, a tym samym stał się samotnym bowiem zniszczeniu uległa nie tylko relacja pomiędzy Bogiem a człowiekiem, lecz także zerwaniu uległy relacje pomiędzy ludźmi. W sytuacji zagubienia człowieka, gdy znalazł się on pod władzą grzechu i w ciemności samotności, Bóg w swej łasce wyciągnął ku niemu rękę otwierając w osobie Jezusa Chrystusa przed każdym człowiekiem nadzieję zbawienia. Dzięki temu, że Słowo (Syn Boży) stało się człowiekiem ludzie mogli uwolnić się spod władzy grzechu i zła. Tą możliwość daje wiara w Boga – Jezusa Chrystusa, który poprzez Wcielenie – Narodzenie – życie – śmierć na Golgocie – zmartwychwstanie i wniebowstąpienie otworzył przed każdym człowiekiem możliwość pojednania odbudowania relacji nie tylko z Bogiem, lecz również z drugim człowiekiem (bliźnim). O tym wszystkim przypomina okres adwentu, który akcentuje jednak nie tylko to co Bóg uczynił dla człowieka, lecz także kładzie nacisk na przygotowanie się człowieka na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa jako Króla królów i Pana panów. Zarazem kolejne niedziele przybliżają do Świąt Narodzenia Pańskiego, które przypominają o narodzinach Zbawiciela świata w grocie pod Betlejem. (KW)

   Osadzeni podczas spotkania chętnie zadawali pytania i dopytywali o następną wizytę. Ksiądz prof. Bogdan Ferdek zadeklarował częstsze wizyty w nadchodzącym roku.

tekst: Ksiądz Krzysztof Wolnica, zdjecia: mjr Grażyna Lozia

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej