W dniu 21 grudnia 2023 r. na terenie tutejszej jednostki odbyły się ćwiczenia ochronne z udziałem strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz funkcjonariuszy Policji z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Ćwiczenia ochronne mają na celu doskonalenie umiejętności szybkiej analizy zaistniałej sytuacji kryzysowej oraz sprawnego podejmowania decyzji, a także pogłębianie świadomości i wiedzy ochronnej oraz obronnej funkcjonariuszy.

Podczas ćwieczeń w sposób efektywny można sprawdzić sprawność funkcjonariuszy w przypadku ewakuacji. Jedną z ich głównych zalet jest doskonalenie umiejętności  zgrywania działań i przedsięwzięć ochronnych posiadanymi siłami i środkami  przy współudziale innych służb. 

 

tekst i zdjęcia: por. Marcin Bator


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej