Ruszyła kolejna edycja programu resocjalizacyjnego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz nadużywaniu alkoholu lub używaniu narkotyków ''Bezpieczni w drodze”  prowadzonego przez psychologa działu penitencjarnego.

    Ze względu na sytuację epidemiczną program składa się z indywidualnych rozmów  z psychologiem oraz samodzielnej pracy osadzonego omawianej każdorazowo z psychologiem.
Celem programu jest przyswojenie wiedzy na temat wpływu alkoholu na funkcjonowanie człowieka, poznanie konsekwencji prawnych kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu lub innej substancji psychoaktywnej, trening z zakresu decentracji czyli umiejętność spojrzenia na sytuację z punktu widzenia innych osób, wyrobienie nawyku poszerzania i pogłębiania wiedzy o sobie, aktywizacja poznawcza, poszerzania pola wyboru zachowań, przedstawienie alternatyw wobec dotychczasowego stylu życia, praca nad kształtowaniem postawy odpowiedzialnego kierowcy oraz ogólnie odpowiedzialnego użytkownika dróg w różnych rolach (kierowcy, pasażera, pieszego).
Osadzeni będą mogli doświadczyć tego, jak alkohol wpływa na funkcje psychomotoryczne ćwicząc z użyciem alkogogli. Przeanalizują to, jakie stany emocjonalne sprzyjają zachowaniom ryzykownym, w jakich okolicznościach dochodzi do łamania zasad. Poznają  podstawowe sposoby zachowań asertywnych.

Aktywny udział w tym programie daje szansę na poszerzenie świadomości osadzonych, wyrobienie właściwej postawy, a tym samym zwiększy szansę na utrwalenie zachowań prospołecznych  w przyszłości, zapobiegnie powrotowi do przestępstwa.

tekst, zdjęcia: mjr Grażyna Lozia

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej