Funkcjonariusze i pracownicy cywilni brali udział w szkoleniu ”Sposoby postępowania z osadzonymi z niepełnosprawnościami wynikającymi z dysfunkcji narządów ruchu, wzroku i słuchu”.

   W świetlicy oddziału mieszkalnego w dniu 26.02.2020 zostało przeprowadzone szkolenie przez Pana Pawła Parusa, który jest Pełnomocnikiem Marszałka ds. Osób Niepełnosprawnych i Pana Roberta Mkrtchyan Kapitana wrocławskiej drużyny Blind Footballu. Zaproszonych gości przywitała kpt. Justyna Wojciechowicz Z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego we Wrocławiu.

   Podczas warsztatów zaprezentowane zostały i omówione zasady savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami oraz dobre praktyki związane z działalnością różnorakich organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.  Prelegenci podczas prezentacji multimedialnych opowiadali o swoim życiu, aktywności i niepełnosprawnościami z jakimi spotykają się na co dzień a także o historii Klubu Kibiców Niepełnosprawnych przy Śląsku Wrocław. Więcej informacji dot. Pana Pawła Parusa można znaleźć pod adresem: http://www.pelnomocnikon.pl/

   Prowadzący szkolenie mieli możliwość zapoznania sie ze specyfiką jednostki, która jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Areszt posiada dostosowane cele do potrzeb ww. osadzonych, windę oraz całodobową opiekę medyczną. 

Wiedza otrzymana podczas szkolenia została wysoko oceniona przez wszystkich uczestników i bardzo przydatna. Planowane jest kolejne szkolenie dla skazanych w najbliższym czasie.

 

tekst, zdjęcia: mjr Grażyna Lozia

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej