Z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbyła się uroczystość związana z wręczeniem funkcjonariuszom Aresztu Śledczego we Wrocławiu odznaczeń resortowych i aktów nadania wyższych stopni służbowych. W uroczystości uczestniczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej płk Tomasz Raczyk.

 

11 listopada minęło 100 lat odkąd Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość. Święto Niepodległości jest zdecydowanie najważniejszym polskim świętem narodowym. Uroczyste obchody odbyły się praktycznie w każdym mieście oraz gminie. Tegoroczne Narodowe Święto Niepodległości jest szczególne, gdyż obchodzimy w tym roku okrągłą -100 rocznicę odzyskania niepodległości, a Służba Więzienna jest w przededniu obchodów 100-lecia istnienia swojej formacji.

 

Po oficjalnym rozpoczęciu uroczystości płk Tomasz Raczyk wraz z ppłk Szczepanem Ociepą przystąpili do wręczenia funkcjonariuszom nominacji na wyższe stopnie służbowe. Awans otrzymało czternastu funkcjonariuszy z korpusu podoficerów, trzech z korpusu chorążych, pięciu z korpusu oficerów. Należy również podkreślić, że w trakcie uroczystej akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości, pięciu funkcjonariuszy aresztu śledczego jednostki zostało odznaczonych brązową odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”.

Na koniec spotkania płk Tomasz Raczyk pogratulował awansowanym i odznaczonym i życzył dalszych awansów i sukcesów w życiu zawodowym i osobistym funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

tekst, zdjęcia: mjr Grażyna Lozia


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej