Marszałek Józef Piłsudski w dniu 8 lutego 1919 r. podpisał dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych. Dokument ten stał się podstawą do funkcjonowania i dalszego kształtowania polskiego systemu penitencjarnego. Podpisanie pierwszego aktu prawnego, regulowało organizację i funkcjonowanie polskiego więziennictwa po odzyskaniu niepodległości

 Święto Służby Więziennej jest okazją do wręczenia wyróżnień w postaci odznaczeń resortowych oraz nadania wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom. Łącznie zostało wręczonych 5 odznak za zasługi w pracy penitencjarnej i nadano 23 wyższe stopnie służbowe we wszystkich korpusach.  W dniu 13 lutego podczas rozkazu Dyrektor ppłk. Szczepan Ociepa wręczył wyróżnienia i złożył serdeczne życzenia i podziękowania wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym z Aresztu Śledczego we Wrocławiu za codzienny trud i wysiłek w realizacji zadań.  

tekst: mjr Grażyna Lozia, zdjęcia: kpr. Grzegorz Urbaniak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej