W Areszcie Śledczym we Wrocławiu zakończyła się kolejna edycja programu ART – Trening Zastępowania Agresji. Program prowadzili: trenerka ART, mł. psycholog st.szer. Aneta Czerwińska-Dydo przy wsparciu mł. wychowawcy, ppor. Wojciecha Ligęzy.

   Program miał za zadanie pokazać uczestnikom „inne niż sposób agresywny” reakcje w codziennym życiu. Zajęcia były skierowane głównie do osób, które popełniły przestępstwo z użyciem przemocy lub agresji.

   Program składał się z trzech modułów: treningu umiejętności społecznych, kontroli złości oraz wnioskowania moralnego. Uczestnicy podczas zajęć nabywali nie tylko wiedzę teoretyczną, uczyli się poprzez modelowanie poprawnych-odważnych komunikatów, w jaki sposób praktykować samokontrolę, bronić swoich praw, unikać kłopotów z innymi, przy jednoczesnym poszanowaniu praw i godności innego człowieka Obecną edycję ukończyło 8 skazanych.

Z uwagi na powyższe, a także na duży walor psychokorekcyjny przewiduje się kolejne edycje treningów w nowym roku.

Tekst: mł. psycholog st. szer. Aneta Czerwińska-Dydo, zdjęcia mjr Grażyna Lozia

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej