Areszt Śledczy we Wrocławiu w gronie kilkunastu wystawców Targów Pracy zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu, Zachodnią Izbę Gospodarczą oraz Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej które odbyły się w dniach 13-14.06.2022r.

     Spotkanie było kolejną już okazją do przedstawienia przez funkcjonariuszy Aresztu Śledczego we Wrocławiu formacji Służby Więziennej jako atrakcyjnego pracodawcy na rynku pracy. Po szeregu spotkań plenerowych i wizytach w szkołach rejonu wrocławskiego miejscem promowania Służby Więziennej była siedziba PUP we Wrocławiu. Osoby zainteresowane otrzymały pakiet informacji dotyczących specyfiki pracy z osobami pozbawionymi wolności, etapami rekrutacji, postępowania kwalifikacyjnego a także całego szeregu kryterium jakie musi spełnić kandydat na funkcjonariusza czy pracownika cywilnego Służby Więziennej.

     Punkt informacyjny Aresztu Śledczego we Wrocławiu cieszył się sporym zainteresowaniem odwiedzających targi. Ze względu na specyfikę targów i biorących w nim udział kontrahentów dużo pytań dotyczyło zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej w systemie bez konwojenta. Oddział Zewnętrzny we Wrocławiu Aresztu Śledczego we Wrocławiu mieszczący się przy ulicy Fiołkowej jest jedną z największych jednostek tego typu w rejonie, która umożliwia współpracę Służby Więziennej z kontrahentami podmiotów zewnętrznych chcących zatrudnić osadzonych w swoich firmach. Rozmowy dotyczyły między innymi szczegółów Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Zakładów Przywięziennych.

Miłym akcentem było spotkanie byłych osadzonych naszej jednostki których można było zauważyć wśród osób szukających pracy wśród innych wystawiających się kontrahentów podczas trwających targów. Był to miły i jakże prawdziwy argument dla potencjalnych kandydatów chcących wstąpić w nasze szeregi. Gdy rozmowę prowadziły osoby w postaci: kandydat, funkcjonariusz i były osadzony który przyszedł z uśmiechem do naszego stoiska chcąc się przywitać. To nic innego jak ciężka praca penitencjarna i jej efekty związane z szeroko pojętą resocjalizacją.

W tym miejscu chcemy podziękować organizatorom za zaproszenie oraz używając służbowego słownictwa informujemy, że chętnie ,,zameldujemy się’’ na kolejnej edycji.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą pracy Aresztu Śledczego we Wrocławiu:

https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/areszt-sledczy-we-wroclawiu-asystent-szpitala-psychiatrycznego

https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/areszt-sledczy-we-wroclawiu-dyrektor-szpitala-i-ambulatorium-z-izba-chorych%202

https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/areszt-sledczy-we-wroclawiu-mlodszy-wychowawca-dzial-penitencjarny

https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/areszt-sledczy-we-wroclawiu-referent-dzialu-kwatermistrzowskiego

https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/areszt-sledczy-we-wroclawiu-straznik-dzialu-ochrony-ASW

https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/areszt-sledczy-we-wroclawiu-mlodsza-pielegniarka-mlodszy-ratownik-medyczny

tekst, zdjęcia: ppor. Łukasz Czerwiński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej