W Areszcie Śledczym we Wrocławiu zakończył się program aktywizacji zawodowej „Jak szukać pracy 2”, w którym brało udział dziesięciu skazanych. Program był realizowany dzięki współpracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przy OHP Wrocław.

   Brak pracy to jeden z głównych problemów z którymi spotykają się osoby opuszczające zakłady karne. Powodem tego jest brak umiejętności czy kwalifikacji zawodowych, bariery społeczne i świadomościowe ale przede wszystkim brak umiejętności poruszania się po rynku pracy. Program ten miał na celu przygotować osadzonych do życia w społeczeństwie po odbyciu kary, zapobiec dalszemu wykluczeniu społecznemu poprzez zdobycie umiejętności poruszania się po rynku pracy. Zajęcia tego typu stanowią ważną metodę oddziaływań edukacyjnych i readaptacyjnych w warunkach izolacji. Prowadzone są są przez doradców zawodowych z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przy OHP Wrocław.

   Podczas zajęć skazani mają możliwość zdobycia wiedzy o zasadach rynku pracy i metodach aktywnego poszukiwania pracy oraz kształtowania umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych. Podczas spotkań mają możliwość otwartej rozmowy, w trakcie której zadają liczne pytania związane z tematyką zajęć.

Program tego rodzaju z każdą kolejną edycją cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a sami osadzeni widzą potrzebę pogłębiania wiedzy w tym temacie. Planowana jest kolejna edycja cyklu zajęć prowadzonych przez przedstawicieli OHP dla osadzonych poświęconych kolejnym obszarom tematycznym związanych z aktywizacją zawodową.

 

Tekst i zdjęcia: st. szer. Agnieszka Dubińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej