W Areszcie Śledczym we Wrocławiu w dniu 31.10.2018r. zakończył się program aktywizacji zawodowej „Jak szukać pracy 4 edycja”. W ramach tego programu readaptacyjnego brało udział dziesięciu skazanych.

   Brak pracy nadal jest jednym z głównych problemów, z którymi spotykają się osoby opuszczające zakłady karne. Wszystko to ma związek z brakiem umiejętności czy kwalifikacji zawodowych, barierami społecznymi. Brak wiadomości skazanych w tym temacie i przede wszystkim brak umiejętności poruszania się po rynku pracy stanowią znaczny problem.

Program ten miał na celu przygotować osadzonych do życia w społeczeństwie po odbyciu kary, zapobiec dalszemu wykluczeniu społecznemu poprzez zdobycie umiejętności poruszania się po rynku pracy. Zajęcia tego typu stanowią ważną metodę oddziaływań edukacyjnych i readaptacyjnych w warunkach izolacji. Pomagają przełamać niepewność i bariery. Zajęcia w tej edycji prowadzone były we współpracy wychowawcy, doradcy zawodowego delegowanego z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przy OHP Jelcz Laskowice oraz przedstawiciela Urzędu Pracy we Wrocławiu.

   Podczas zajęć skazani mieli możliwość zdobycia wiedzy o zasadach rynku pracy i metodach aktywnego poszukiwania pracy oraz kształtowania umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych. Program ten z każdą kolejną edycją cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Cieszy fakt, że sami osadzeni widzą potrzebę pogłębiania wiedzy w tym temacie i przekazują dalej informacje o programie zachęcając innych osadzonych do wzięcia udziału w kolejnej jego edycji.

tekst, zdjęcia: st. szer. Agnieszka Dubińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej