W dniu dzisiejszym funkcjonariusze Aresztu Śledczego uczestniczyli w Targarch Pracy zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu.

Głównym celem udziału funkcjonariuszy w Targach Pracy, było zapoznanie zainteresowanych z aktualną ofertą pracy oraz z możliwościami, jakie daje zatrudnienie w Służbie Więziennej.

Stoisko Aresztu Śledczego cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników, którzy chętnie zadawali pytania dotyczące możliwości zatrudnienia w Naszej formacji.

 

Oferta pracy w Służbie Więziennej skierowana jest do wszystkich, którzy szukają ciekawej, satysfakcjonującej i stabilnej pracy.

 

Przypominamy, że o przyjęcie do służby mogą starać się zarówno mężczyźni jak i kobiety. Przyszły funkcjonariusz musi posiadać obywatelstwo polskie, co najmniej średnie wykształcenie, korzystać z pełni praw publicznych, oraz posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych. Praca w Służbie Więziennej gwarantuje stabilne warunki pracy, pewną wypłatę comiesięcznego uposażenia, możliwość rozwoju zawodowego i systematycznego awansu oraz możliwość rozwoju własnych zainteresowań i pasji.

 

 

Tekst: ppor. Ewa Szeliga

Zdjęcia: ppor. Łukasz Czerwiński

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej