W areszcie śledczym we Wrocławiu rozpoczęła się pierwsza w tym roku edycja programu resocjalizacyjnego "ABC złości" na modelu ART z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy.

   Program został skonstruowany ze względu na istniejące zapotrzebowanie na oddziaływania tego typu wobec osadzonych przebywających w tutejszej jednostce penitencjarnej. Program bazuje na teorii naukowej Aronolda P. Goldsteina, Barry Glicka i Johna C. Gibbsa. ART, składa się z drugiego modułu TZA – Trening kontroli złości.

Podczas zajęć skupiamy się głównie na poznanie łańcucha, który składa się z elementów: wyzwalacze, sygnały, monity, reduktory, samoocena. Dalsze udoskonalanie przedstawionych pojęć to wielostopniowa sekwencja, w której uczestnicy programu otrzymują pierwszą pomoc umożliwiającą zrozumienie, w jaki sposób zazwyczaj spostrzegają i interpretują zachowania innych, w sposób, który wywołuje złość. Z tego powodu, uwaga jest skierowana na rozpoznawanie zewnętrznych okoliczności i wewnętrznej interpretacji, które inicjują złość. Właściwa komunikacja, wyrażanie emocji, radzenia sobie z emocjami innych, praktykowanie samokontroli to jedynie kilka z licznych umiejętności, jakie były poruszane na proponowanych zajęciach.

   Program ma za zadanie pokazać uczestnikom „inne niż sposób agresywny” reakcje w codziennym życiu. Zajęcia są skierowane głównie do osób, które popełniły przestępstwo z użyciem przemocy lub agresji. Z uwagi na powyższe, a także na duży walor psychokorekcyjny przewiduje się kolejne edycje programu.

tekst, zdjęcia: mł.psycholog Aneta Czerwińska-Dydo

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej