W dniu 19 października br rozpoczęły się uroczystości z okazji 20-lecia współpracy sędziowskiej i 10-lecia współpracy niesędziowskiej pomiędzy Wyższym Sądem Krajowym w Brunszwiku i Sądem Okręgowym we Wrocławiu oraz Prokuraturą Generalną w Brunszwiku i Prokuratura Regionalną we Wrocławiu, na które zostali zaproszeni funkcjonariusze Służby Więziennej aresztu śledczego we Wrocławiu.

   Patronat honorowy nad całością objął Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który podziękował za aktywność i pełne zaangażowanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa miast, wzmocnienia kapitału społecznego, a w wymiarze indywidualnym-pogłębienia relacji między samymi mieszkańcami.

Uroczyste obchody rozpoczęły się w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Jak wspomniał w swoim przemówieniu Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu Wojciech Łukowski:

„Przez ostatnie 20 lat zacieśniały się więzy współpracy wymiaru sprawiedliwości Dolnej Saksonii i Dolnego Śląska. Efekty 20 lat współpracy to niewątpliwe wzajemne poznanie i rozszerzenie horyzontów osób pracujących zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Poznanie innych kultur prawnych zawsze jest pomocne w pracy prawników i służb niesędziowskich w instytucjach szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości.”

Obchody jubileuszowe zacieśniły więzi obu środowisk, stwarzając jednocześnie doskonała okazję do spotkań, wymiany doświadczeń i wielu wspólnych refleksji dotyczących przyszłości organizacji oraz stojących przed nimi wyznań.

Tekst: mjr Grażyna Lozia zdjęcia: Joanna Podwin Sąd Okręgowy

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej