W dniu dzisiejszym Areszt Śledczy w Złotowie wizytowali Poseł na Sejm RP Grzegorz Piechowiak oraz Starosta Powiatu Złotowskiego Ryszard Goławski.

Podczas wizyty goście zainteresowani byli warunkami bytowymi dla osadzonych, poziomem zatrudnienia skazanych, w tym współpracą i zatrudnieniem na rzecz samorządu terytorialnego oraz kontrahentów zewnętrzych. Z zainteresowaniem przyglądali się rozpoczętej inwestycji dotyczącej budowy pól spacerowych. W kręgu zainteresowania znalazła się również kwestia możliwości korzystania przez osadzonych z posług religijnych. Wyrazili uznanie dla tego kierunku działań, w którym obecnie realizowana jest polityka penitencjarna tutejszej jednostki.


 

kpt. Jan Gajewski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej