Na terenie Aresztu Śledczego w Zielonej Górze zorganizowana została wystawa poświęcona Annie Frank.

Anna Frank

Anna Frank to żydowska dziewczyna, którą podczas II wojny światowej dotknęły dyskryminacja i nazistowskie prześladowania. W rezultacie rodzina Franków, jak wiele innych pochodzenia żydowskiego, została zagrożona wywiezieniem do obozu koncentracyjnego. Wówczas ojciec rodziny zorganizował z pomocą pracowników swojej firmy kryjówkę w dawnej oficynie w Amsterdamie. Anna miała wtedy 13 lat. Rodzina Anny wraz z czwórką znajomych ukrywała się w pokojach na tyłach budynku przez ponad 2 lata. Niestety kryjówka została odkryta przez donosiciela i cała rodzina została przewieziona do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. W obozie zginęła najpierw matka, potem siostra. Anna Frank zmarła na tyfus w Bergen-Belsen krótko przed wyzwoleniem obozu. Obóz przeżył ojciec.

By upamiętnić imię Anny Frank, Międzynarodowa Unia Astronomiczna nazwała jej imieniem jedną z planetoid oraz jeden z kraterów na Wenus.

            Pamiętnik

Krótko przed ukryciem Anna otrzymała na 13. urodziny album, w którym rozpoczęła pisanie dziennika. Żyjąc w ukryciu, w bardzo ciężkich warunkach, zawarła w nim i opisała wszystko, co ją otaczało. Przemyślenia i poglądy zawarte w dzienniku ukazują bardzo wrażliwą, wchodzącą dopiero w życie dziewczynkę. Obserwuje ona cały otaczający ją świat zamknięty w niewielkim budynku – pracowni ojca. Często oddaje się marzeniom, wspomina beztroskie lata wczesnego dzieciństwa, nigdy nie traci nadziei na poprawę sytuacji. Pamiętnik Anny, przechowany przez jedną z osób zaangażowanych w pomoc rodzinie Franków, został opublikowany po raz pierwszy przez jej ojca w 1947. W kolejnych latach historię Anny przetłumaczono na 30 języków oraz przeniesiono na ekran. Dom, w którym Frankowie ukrywali się przez dwa lata, zamieniono w muzeum. Pierwsze wydanie pamiętnika nie było kompletne, zostało opracowane przez ojca Anny. Po jego śmierci potwierdzono autentyczność rękopisu i opublikowano pełny tekst.

            Fundacja Anny Frank

Fundacja Anny Frank jest ośrodkiem nowoczesnej myśli o społeczeństwie, którego centrum stanowi człowiek: świadomy swojej tożsamości Obywatel, członek wspólnoty. Misją fundacji jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego aktywnie uczestniczącego w życiu świata i lokalnej społeczności, otwartego na dialog. Fundacja pracuje na rzecz poprawy relacji między człowiekiem a człowiekiem oraz człowiekiem a wspólnotami ucząc tolerancji, komunikacji bez przemocy, wzajemnego szacunku.

            Wystawa

Wspólnie z Fundacją w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze zorganizowana została wystawa "Anna Frank - historia na dzień dzisiejszy". Przedstawia ona dzieje rodziny Franków na tle historycznym, w okresie rządów narodowosocjalistycznych i po ich upadku. Wystawa przedstawia różne etapy życia Anny Frank, które zostały dobrane w taki sposób, aby znajdowały odniesienie w czasach współczesnych. Dodatkowe informacje zawarte są w relacjach innych świadków owych czasów.

Historia Anny jest aktualna również i dzisiaj. Dyskryminacja i rasizm nie zniknęły z końcem drugiej wojny światowej. Osadzeni dzięki udziałowi w wystawie i zapoznaniu się z historią Anny mieli okazję uświadomić sobie wartość takich pojęć jak tolerancja, wzajemne poszanowanie oraz znaczenie praw człowieka.

 

Tekst: kpt. Przemysław Kierzek

Zdjęcia: kpt. Przemysław Kierzek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej