Powiatowy Urząd Pracy pomaga w naborze do Służby Więziennej.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Zielonej Górze podpisał porozumienie o współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Zielonej Górze. Celem porozumienia jest kontynuacja współpracy na rzecz naboru kandydatów do pracy i wspierania zatrudnienia w Służbie Więziennej oraz udzielania osadzonym informacji na temat możliwości korzystania z usług doradztwa zawodowego w zakresie aktywnego poszukiwania pracy.


 

Tekst: kpt. Magdalena Różak

Zdjęcia: mjr Ryszard Dudziak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej