Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Czerwieńsku w ramach praktyk gościli z wizytą w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze.

Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Czerwieńsku szczyci się kształceniem swoich uczniów na kierunkach mundurowych. Jako jedna z niewielu placówek w kraju szkoła oferuje nauczanie w klasach: wojskowej, policyjnej oraz strażackiej. Uczniowie klasy policyjnej poznają m. in. pracę dzielnicowego, detektywa, a także w komisariacie czy zakładzie karnym. Tym samym wizyta uczniów czerwieńskiej placówki w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze była jak najbardziej zgodna z kierunkiem ich kształcenia. Mieli oni okazję zapoznać się z organizacją jednostki, stosowanymi zabezpieczeniami czy wyposażeniem, z którym na co dzień mają do czynienia funkcjonariusze Służby Więziennej. Ponadto uczniom przybliżono stosowane w Służbie Więziennej środki przymusu bezpośredniego. Mogli też zobaczyć jak wygląda praca na stanowisku dowodzenia czy stanowisku oddziałowego.

Spotkanie służyło propagowaniu Służby Więziennej wśród młodych ludzi, stojących przed wyborem swojej drogi zawodowej. Jednocześnie stanowiło ciekawe i wartościowe doświadczenie stwarzające szansę rozwoju dla uczestników. Można spodziewać się, że niektórzy z nich zwiążą się w przyszłości ze Służbą Więzienną i staną się oddanymi służbie funkcjonariuszami.

Tekst: kpt. Przemysław Kierzek

Zdjęcia: kpt. Mariusz Siemion

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej