„….Chcemy Polski Niepodległej, abyśmy tam mogli urządzić życie lepsze i sprawiedliwsze dla wszystkich.” – Józef Piłsudski.

11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli, Polska ponownie pojawiła się na mapie Europy. W tym dniu, przed 101. laty, Rada Regencyjna utworzona przez dwóch byłych zaborców - Austrię i Niemcy, przekazała naczelne dowództwo wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu. Przed Polską i Polakami otworzyła się dziejowa szansa odbudowania silnego państwa liczącego się w Europie.

18 listopada w Lubskim Domu Kultury została zorganizowana akademia z okazji Święta Niepodległości połączona z wręczeniem funkcjonariuszom z Zakładu Karnego w Krzywańcu oraz Aresztu Śledczego w Zielonej Górze awansów na wyższe stopnie służbowe, odznaczeń „Za zasługi w pracy penitencjarnej” oraz odznak 100-lecia Polskiego Więziennictwa. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele duchowieństwa, samorządu terytorialnego, świata nauki, fundacji i stowarzyszeń, innych służb mundurowych oraz przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

O część artystyczną akademii zadbali uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku, dając piękny koncert pieśni patriotycznej. W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, którzy zgodnie podkreślali doniosłą rolę Służby Więziennej w kształtowaniu i zapewnieniu ciągłości bezpieczeństwa publicznego. Bezpieczeństwa, które niewątpliwie jest jednym z fundamentów niepodległości. Wszyscy serdecznie gratulowali awansowanym funkcjonariuszom oraz dziękowali za codzienny trud służby.

Naszym koleżankom i kolegom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, zarówno w życiu rodzinnym, jak i zawodowym. Dziękujemy również Pani Marii Łaskarzewskiej – Dyrektorowi Lubskiego Domu Kultury za okazaną gościnność i życzliwość.

Tekst: por. Piotr Hamera
Zdjęcia: por. Piotr Krukowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej