Areszt Śledczy w Zielonej Górze jest jednym z licznych członków Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Poradnictwa Zawodowego Forum Poradnictwa Zawodowego Województwa Lubuskiego.

Organizacja ta skupia około 90 instytucji, organizacji społecznych i innych podmiotów, które współdziałają na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego w województwie lubuskim. Zgodnie z planem działań partnerskich na rok 2018 w ostatnich dniach w Urzędzie Pracy w Zielonej Górze odbyło się spotkanie Zespołu ds. Współpracy w Zakresie Poradnictwa Zawodowego. Podczas prac Zespołu omówiono bieżące problemy związane z poradnictwem zawodowym wśród osób dotkniętych wykluczeniem społecznym. Spotkanie zaowocowało stworzeniem ulotki przeznaczonej dla osób opuszczających warunki izolacji, zawierającej informacje, gdzie można szukać wsparcia.

 

tekst: kpt. Przemysław Kierzek

zdjęcia: kpt. Dominika Najdowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej