Dziękujemy Panu Januszowi Kubickiemu Prezydentowi Miasta Zielona Góra oraz pracownikom Urzędu Miasta Zielona Góra

W dniu 7.07.2022 Dyrektor AŚ w Zielonej Górze ppłk Marek Grocholewski spotkał się z Prezydentem Miasta Zielona Góra Panem Januszem Kubickim, aby podziękować za wieloletnie, partnerskie współdziałanie, okazywaną życzliwość oraz gotowość do realizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju Aresztu Śledczego w Zielonej Górze i miasta Zielona Góra.

Omówione zostały również dalsze plany współpracy m.in. przy organizacji obchodów 800-lecia miasta Zielona Góra, w które AŚ w Zielonej Górze chce się aktywnie włączyć. Szczegóły wkrótce...

 

 

 

Tekst: kpt. Magdalena Różak

Zdjęcia: kpt. Magdalena Różak


 


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej