Z inicjatywy kapelana Aresztu Śledczego w Zielonej Górze oraz wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych grupa osadzonych udała się na pielgrzymkę do Paradyża.

W pielgrzymce uczestniczyli osadzeni, dla których wiara stanowi ważny aspekt życia. Dodatkowo mogli w niej uczestniczyć tylko ci, którzy zostali poddani specjalistycznym oddziaływaniom resocjalizacyjnym a następnie zostali sprawdzeni w warunkach wolnościowych, czyli w ramach programu Praca dla więźniów są zatrudnieni poza terenem aresztu w systemie bez konwojenta oraz bez zastrzeżeń funkcjonują w systemie przepustkowym.

Skazani udali się do Paradyża, gdzie mieści się Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Nazwa miejscowości pochodzi od łacińskiego zwrotu Paradisus Matris Dei, który oznacza Raj Matki Boskiej. To tu już w XIII wieku umiejscowiony został klasztor cystersów. Dziś w starych pocysterskich murach studiują młodzi ludzie, którzy będą kapłanami Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Z jednej strony jest to jeden z najcenniejszych zabytków Ziemi Lubuskiej, z drugiej bijące serce diecezji kształtujące powołanych, by głosili Ewangelię i sprawowali święte obrzędy. Osadzeni mieli także okazję obejrzeć Figurę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata znajdującą się w pobliskim Świebodzinie. Forma rzeźby nawiązuje do pomnika Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro, od którego jest o 3 metry wyższa.

Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że pielgrzymka była dla nich ważnym przeżyciem i wlała w ich serca nadzieję, że staną się lepsi i silniejsi niż lęk i niepokój przed nieznanym. Osadzeni zyskali przeświadczenie, że powrócą do społeczeństwa po odbyciu kary jako ludzie zdolni do podjęcia trudów codzienności w sposób akceptowany przez innych, zgodny z prawem, a przede wszystkim zyskali głębokie przekonanie, że warto być dobrym.

 

Tekst: kpt. Przemysław Kierzek

Zdjęcia: kpt. Mariusz Siemion

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej