W związku z Konferencją Naukową "Człowiek wobec systemów totalitarnych na Środkowym Nadodrzu 1933-1989" odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamięci Pro memoria więźniom politycznym i ofiarom represji komunistycznych w Zielonej Górze.

Konferencja Naukowa „Człowiek wobec systemów totalitarnych na Środkowym Nadodrzu 1933-1989” to cykl działań rozłożonych na pięć lat. Ich celem jest refleksja i badania nad systemem totalitarnym w latach 1945-1989 i kondycją człowieka, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie czym kierowali się ludzie kiedy szli na współpracę z państwem komunistycznym, a czym kiedy wybierali czynny lub bierny opór względem niego oraz popularyzacja badań historycznych nad tymi zagadnieniami i dotarcie z wnioskami do jak najszerszej rzeszy odbiorców. W listopadzie tego roku miała miejsce II edycja, a jej tematem przewodnim była „Działalność zbrodnicza zielonogórskich sądów i organów bezpieczeństwa w okresie PRL”. Podczas spotkania mowa była o procesach politycznych oraz oskarżeniach niewinnych osób w czasach PRL. Prelegenci mówili o kilkudziesięciu osobach sądzonych i skazanych za poglądy. Kilka z nich usłyszało najsurowszy z wyroków. Aby przywrócić pamięć tych ludzi odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamięci Pro memoria więźniom politycznym i ofiarom represji komunistycznych. Ta część wydarzenia miała miejsce w dniu 11 listopada 2019 roku przy murze Aresztu Śledczego w Zielonej Górze. Wartę honorową pełnili funkcjonariusze Służby Więziennej.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Zielonej Górze, Fundację Civitas Christiana, Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego i Lubuski Urząd Wojewódzki przy współpracy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu pułkownik Marceli Sauermann, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda oraz Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki.

 

Tekst: kpt. Przemysław Kierzek

Zdjęcia: kpt. Agnieszka Chruściel

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej