Tegoroczne Obchody Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii zorganizowane były w formie happeningu na zielonogórskim deptaku.

Problem zażywania substancji psychoaktywnych jest zjawiskiem bardzo często spotykanym w populacji osób osadzonych w aresztach śledczych i zakładach karnych. Funkcjonariusze Służby Więziennej każdego dnia prowadzą oddziaływania z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień, mając świadomość jak często zdarza się, że uzależnienie sprzyja wejściu w konflikt z prawem (a niejednokrotnie jest jedną z głównych jego przyczyn). Zielonogórski areszt od lat współpracuje z Lubuskim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii „LOPiT” oraz z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze. Obchody Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii są okazją do spotkania się przedstawicieli różnych instytucji zaangażowanych w szeroko rozumianą profilaktykę uzależnień, do wymiany doświadczeń, pomysłów, a także do podsumowania kolejnego roku wspólnej, niełatwej pracy. Honorowy patronat nad tegorocznymi obchodami objął Prezydent Miasta Zielona Góra. Uroczystość, która odbyła się w dniu 15 czerwca, miała formę happeningu w centrum miasta, w ramach którego odbyły się liczne występy artystyczne, konkursy i aktywności dla dzieci i młodzieży. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności.


 

Tekst: por. A. Kwiatkowska

Zdjęcia: A. Aleksandrowicz, A. Kwiatkowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej