Cześć i Chwała Bohaterom.

Funkcjonariusze Służby Więziennej, przedstawiciele urzędu miasta i wojewody, samorządowcy i parlamentarzyści RP złożyli kwiaty i zapalili znicze przy Tablicy Pamięci " Pro memoria więźniom politycznym i ofiarom represji komunistycznych ".

Uczczono pamięć Żołnierzy Wyklętych, którzy nie godzili się na sowiecką okupację naszego kraju po 1945 r. oraz narzucany siłą ustrój komunistyczny. Po drugiej wojnie światowej nie złożyli broni i kontynuowali heroiczną walkę, dając świadectwo miłości i bezgranicznego oddania Ojczyźnie. Mieli być wymazani z kart historii, ale pamięć o nich przetrwała.

Czcijmy i dbajmy o pamięć Żołnierzy Wyklętych, niech Ich niezłomna postawa będzie dla młodych Polaków wzorem patriotyzmu oraz takich wartości jak: wolność, honor, solidarność i poświęcenie.

 

Tekst: kpt. Monika Zdrowiak

Zdjęcia : ppor. Beata Sobczak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej