Dyrektor Generalny Służby Więziennej nadał dwóm zasłużonym funkcjonariuszom Aresztu Śledczego w Zielonej Górze wyższe stopnie służbowe.

Dzień 1 kwietnia 1991 roku oraz 1 marca 1997 roku to znaczące daty w historii Aresztu Śledczego w Zielonej Górze. W pierwszym z tych dni służbę rozpoczął kolega Dariusz a w drugim kolega Sławomir. Tym samym obaj już od ponad 20 lat realizują obowiązki służbowe w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności - obaj są funkcjonariuszami działu ochrony. Cechuje ich duży profesjonalizm i stanowczość w wykonywaniu zadań służbowych. Wykazują się wysoką dyspozycyjnością, a dzięki bogatemu doświadczeniu i prezentowanej na co dzień postawie zdobyli duży autorytet wśród kierownictwa i funkcjonariuszy tutejszej jednostki. Na dzień dzisiejszy jednak o postawie naszych kolegów w służbie należy pisać już w czasie przeszłym - oboje przeszli właśnie na zasłużoną emeryturę. Zanim do tego doszło ich wieloletnia, wzorowa postawa została dostrzeżona przez najwyższych przełożonych. W rezultacie Dyrektor Generalny Służby Więziennej nadał koledze Dariuszowi oraz koledze Sławomirowi stopnie młodszego chorążego Służby Więziennej. Akty nadania stopni wręczył Dyrektor Aresztu Śledczego w Zielonej Górze ppłk Marek Grocholewski.

 

Tekst: kpt. Przemysław Kierzek

Zdjęcia: kpt. Mariusz Siemion

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej