Począwszy od dnia 17 marca 2020 r. na terenie Aresztu Śledczego w Zielonej Górze, będą miały miejsce kolejne ograniczenia.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubuskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Począwszy od dnia 17 marca 2020 r. od godziny 6.00, na terenie Aresztu Śledczego w Zielonej Górze na okres 7 dni z ewentualną możliwością przedłużenia o kolejne dni, wstrzymuje się:

zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych;

odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych.

Począwszy od dnia 18 marca 2020 r. od godziny 6.00, na terenie Aresztu Śledczego w Zielonej Górze na okres 7 dni z ewentualną możliwością przedłużenia o kolejne dni, wstrzymuje się:

udzielanie osadzonym widzeń.

Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych powyżej, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

Ograniczenia, o których mowa powyżej, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Areszt Śledczy w Zielonej Górze podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej