W związku z aktualną sytuacją epidemiczną wstrzymuje się w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze udzielanie widzeń osadzonym.

Mając na uwadze objęcie strefą czerwoną całego obszaru Rzeczypospolitej Polskiej - od dnia 24.10.2020r. wstrzymuje się do odwołania udzielanie osadzonym widzeń w  Areszcie Śledczym w Zielonej Górze.

 

Powyższe ograniczenia będą obowiązywały co najmniej przez cały okres objęcia powiatu zielonogórskiego strefą czerwoną. 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej