Dobra atmosfera w służbie i pracy jest kluczowym czynnikiem wpływającym na efektywność oraz zaangażowanie podwładnych. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę Dyrektor Aresztu Śledczego w Zielonej Górze.

Dyrektorowi zależy na integracji funkcjonariuszy i pracowników Aresztu Śledczego w Zielonej Górze, którzy na co dzień skupieni na wykonywaniu swoich obowiązków, często nie mają okazji lepiej się poznać. Aktualnie stało się to szczególnie istotne z uwagi na zmiany reorganizacyjne w Służbie Więziennej, które spowodowały, że w zielonogórskim areszcie od niedawna swoje obowiązki pełni szereg funkcjonariuszy i pracowników z nieistniejącego już Aresztu Śledczego w Nowej Soli. Dlatego Dyrektor wspólnie z Zarządem Okręgowym NSZZ FiPW zorganizował zawody strzeleckie. Wyniki zawodów były sprawą drugorzędną. Najważniejsze było wspólne spędzenie czasu, lepsze poznanie się i przyjazna atmosfera, zwiększające poczucie wspólnoty. Inicjatywa okazała się strzałem w dziesiątkę, o czym świadczy wysoka frekwencja i dobre humory uczestników. Za broń chwycili prawdziwi profesjonaliści. Atmosfera podczas imprezy pokazała, że wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną.

Nadmienić należy, że organizacja zawodów udała się dzięki wsparciu Klubu Sportowego Gwardia w Zielonej Górze, z którym zielonogórski areszt współpracuje od lat, między innymi przy realizacji programu Praca dla więźniów.

Tekst: kpt. Przemysław Kierzek

Zdjęcia: por. Karolina Łabarzewska-Misior, kpt. Przemysław Kierzek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej