Działania podejmowane przez Służbę Więzienną w ramach kampanii społecznej BEZPIECZNI W SŁUŻBIE I W PRACY cieszą się bardzo dobrą opinią, czego efektem jest coraz większe zainteresowanie realizacją kolejnych cyklów szkoleń.

Dopiero co w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze odbyło się szkolenie dla pracowników miejscowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a już planowane są kolejne tego typu przedsięwzięcia. Uczestnicy ostatnich zajęć byli pod wrażeniem przekazanej im wiedzy. Szczególne zainteresowanie wzbudziły techniki samoobrony. W zgodnej opinii pracowników MOPS-u tego takie szkolenia są potrzebne, ponieważ zwiększają pewność siebie i pozwalają bezpieczniej wykonywać swoje codzienne obowiązki. Opinia ta odbiła się szerokim echem w zielonogórskim środowisku pracowników administracji publicznej. W rezultacie doszło do spotkania kierownika Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich pani Ireny Karkosz oraz profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego pani Barbary Toroń-Fórmanek z dyrektorem Aresztu Śledczego w Zielonej Górze ppłk. Markiem Grocholewskim. Rozmowy zaowocowały kolejnymi planami: w najbliższych miesiącach należy spodziewać się szkolenia dla kuratorów sądowych. 

tekst i zdjęcia: kpt. Przemysław Kierzek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej