Służba Więzienna od 2017 roku prowadzi na szeroką skalę kampanię społeczną BEZPIECZNI W SŁUŻBIE I W PRACY. Szkolenia w ramach tej kampanii odbywają się na terenie całego kraju. Tym razem zajęcia miały miejsce w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze.

Służba Więzienna ma na co dzień do czynienia z osobami, borykającymi się z różnego rodzaju zaburzeniami, problemami, wykazującymi nieprzewidywalne zachowania. Osoby te bywają roszczeniowe, pełne pretensji, trudne w kontakcie. Nasza formacja, która w tym roku obchodzi stulecie istnienia, nabyła przez lata doświadczenia i wypracowała metody postępowania z trudnymi podopiecznymi. Biorąc pod uwagę fakt, że z klientem trudnym mają do czynienia w swojej pracy także pracownicy i przedstawiciele różnego rodzaju instytucji, Służba Więzienna podjęła działania, w których dzieli się swoją wiedzą oraz doświadczeniem z pracownikami szeroko rozumianej administracji publicznej. W ten sposób powstał projekt kampanii społecznej, obejmującej szkolenia dotyczące radzenia sobie z agresją werbalną i niewerbalną agresywnych petentów.

Kampania BEZPIECZNI W SŁUŻBIE I W PRACY z powodzeniem realizowana jest już od zeszłego roku przez wyspecjalizowanych funkcjonariuszy na terenie całego kraju. Tym razem akcja dotarła do Zielonej Góry, gdzie funkcjonariusze aresztu swoją wiedzą dzielili się z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. W ramach szkolenia poruszone zostały kwestie dotyczące ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego, a także tematyka dotycząca rozładowywania napięć i stresu wynikającego z kontaktu z agresywnym i roszczeniowym podopiecznym. Ponadto podczas zajęć przeprowadzone zostało szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Nasi funkcjonariusze zademonstrowali także techniki, w których wykazali, że siła mięśni nie jest konieczna do tego, by poradzić sobie z agresją fizyczną. Pracownicy MOPS-u chętnie i z dużym zaangażowaniem przećwiczyli zaprezentowane techniki.

Celem szkolenia było wyposażenie pracowników pomocy społecznej w podstawową wiedzę i umiejętności mogące pomóc im bezpieczniej wykonywać swoje codzienne obowiązki. Komentarze po szkoleniu wskazują na potrzebę organizacji kolejnych szkoleń.   

 

Tekst: kpt. Przemysław Kierzek

Zdjęcia: por. Agnieszka Kwiatkowska, por. Karolina Łabarzewska-Misior

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej