Zasłużeni funkcjonariusze otrzymali w ostatnich dniach awanse na stopień młodszego chorążego Służby Więziennej.

Służba Więzienna to formacja umundurowana i obowiązują w naszej strukturze stopnie bardzo podobne do stopni nadanych w Wojsku Polskim. Awanse na stopniach to zawsze okazja do świętowania. W ostatnich dniach trzech z naszych kolegów, w uznaniu za kilkudziesięcioletnią służbę w naszej formacji zostało uhonorowanych awansami do korpusu chorążych SW. Gratulacje! Życzymy Wam powodzenia zarówno w służbie jak i poza nią!

 

Tekst: kpt. Magdalena Różak

Zdjęcia: kpt. Magdalena Różak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej