10 kwietnia br. na zaproszenie dyrektora wejherowskiego aresztu ppłk. Macieja Uchmana odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz lokalnych oraz instytucji zatrudniających skazanych.

W sali Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Pomorsko-Kaszubskiej, Pałacu Przebendowskich i Keyserlingków w Wejherowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami instytucji państwowych, samorządowych jak i kontrahentów zatrudniających skazanych.

Podczas spotkania Dyrektor Aresztu Śledczego w Wejherowie ppłk. Maciej Uchman przeanalizował realizację programu „Praca dla więźniów” w wejherowskiej jednostce. Podsumował efekty zatrudnienia skazanych roku 2018 r. i omówił plany i możliwości dalszego ich zatrudniania w roku 2019 .

W nawiązaniu do tradycji zapoczątkowanej w 2017 roku dyrektor wręczył podziękowania dla dwóch wyróżniających się kontrahentów zatrudniających odpłatnie skazanych odbywających karę w Areszcie Śledczym w Wejherowie.

Zatrudnienie zewnętrzne - Firma Handlowo- Usługowa „Jawor” w z siedzibą w Barłominie,

Zatrudnienie wewnętrzne - Przedsiębiorstwo Handlowe Andrzej Czachorowski z siedzibą w Czaple

Kontrahenci w swoich wypowiedziach podkreślali wysokie zaangażowanie i profesjonalizm funkcjonariuszy uczestniczących w procesie kierowania do zatrudnienia skazanych jak i bieżącą współpracę.

Tekst:  Dariusz Kornak

Zdjecia: Dariusz Kornak

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej