26 kwietnia br., odbyło się kolejne spotkanie z uczniami ostatnich klas, tym razem na terenie Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie.

Żywe zainteresowanie i pozytywny odbiór formacji

Podczas spotkania z licznie zgromadzoną młodzieżą szkolną, mjr Urszula Olszewska – rzecznik prasowy dyrektora aresztu opowiedziała o zadaniach realizowanych przez formację. Przedstawiła uczniom klas mundurowych procedury związane z naborem do służby, zachęcała młodych ludzi do wstępowania w szeregi Służby Więziennej. Spotkanie cieszyło się żywym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem wśród zgromadzonej młodzieży i ich opiekunów.

Poczucie bezpieczeństwa wynikająca ze stabilności zatrudnienia

W czasie zajęć wskazano na stabilności zatrudnienia, niezmiernie ważną w dzisiejszej niestabilnej rzeczywistości. Uczniowie uzyskali również obszerne informacje dotyczące pensji wypłacanej już pierwszego dnia służby, zasiłku na zagospodarowanie, dopłacie do wypoczynku, równoważniku za przejazd na każdego członka rodziny, zwrotach za dojazd do miejsca pełnienia służby, wsparciu mentora w pierwszych miesiącach służby, rekompensacie pieniężnej za czas służby przekraczający normę, świadczeniach motywacyjnych, nagrodach oraz zapomogach, dodatkowych wynagrodzeniach za zastępstwa, urlopach wypoczynkowych i wynikających z wysługi lat, a także szkoleniowych, nabycia praw emerytalnych, pobytach wypoczynkowych, warsztatach, obozach, działalności sportowej i rekreacyjnej, możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i ogólnych.

 

Tekst/ grafika: mjr Urszula Olszewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej