Aktywizacja zawodowa skazanych zbiera coraz obfitsze plony. Każdego dnia setki osadzonych wychodzą poza mury jednostek penitencjarnych, by świadczyć pracę na rzecz kontrahentów zewnętrznych

Zatrudnienie zewnętrzne osadzonych niesie ze sobą wieloaspektowe korzyści. Praca jest jednym z najważniejszych narzędzi oddziaływań penitencjarnych. Kontrahent współpracujący ze Służbą Więzienną zatrudnia rzetelnego, przewidywalnego pracownika, który każdego dnia wykonuje swoje obowiązki z należytą starannością. Z drugiej strony zatrudnieni osadzeni zdobywają nawyk codziennej pracy, uczą się wykonywania poleceń w relacji szef – pracownik, zyskują doświadczenie zawodowe, ćwiczą obowiązkowość oraz poważne podejście do jednego z najważniejszych  aspektów życia społecznego. Dzięki temu jednostkę penitencjarną ma szansę opuścić człowiek, który niezwłocznie podejmie pracę i zacznie zdobywać środki do życia zgodnie z literą prawa. Osadzeni pracują w najróżniejszych branżach. Ostatni kwartał 2018 roku zaowocował dla Aresztu Śledczego w Wejherowie   podpisaniem umowy z firmą JMW-BUDOWNICTWO Sp. z o.o.  świadczącą usługi budowlane. Umowa przewiduje odpłatne zatrudnienie do ośmiu osadzonych. Każdego dnia sześciu skazanych w ramach podpisanej umowy o pracę wykonuje różnego rodzaju prace związane z budownictwem.  Osadzeni zyskują w ten sposób część codzienności bardzo zbliżonej do życia na wolności, która ma wysoką wartość w procesie readaptacji społecznej skazanych. Z  relacji osadzonych wynika, że możliwość podjęcia zatrudnienia jest najlepszym sposobem na odbycie kary pozbawienia wolności. Z informacji zwrotnych od pracodawcy wiadomo natomiast, że jest bardzo zadowolony ze współpracy. Skazani są uważani za dobrych pracowników, którzy z szacunkiem podchodzą do swoich obowiązków.

 

Teksti: Dariusz Kornak 

Zdjęcia: Dariusz Waśko,  Dariusz Kornak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej