Areszt Śledczy w Wejherowie wspólnie ze Strażą Pożarną i Policją, wspierał grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Labudy w Strzepczu w ramach Szkolnego Tygodnia Profilaktyki.

Akcja skierowana do dzieci i młodzieży szkolnej, przeprowadzona w postaci różnorodnych zajęć, warsztatów oraz spotkań z zaproszonymi gośćmi, miała na celu wyposażenie uczniów w wiedzę z zakresu współczesnych zagrożeń. Tematyka obejmowała zagadnienia skoncentrowane wokół zjawiska przemocy, fonoholizmu, cyberprzemocy oraz uzależnień.

Mając na uwadze problemy z jakimi borykają się młodzi ludzie, zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest umiejętność nabycia przez nich świadomości na temat właściwego reagowania.

Mamy nadzieję, że nasze zaangażowanie i wspólne działania, przyczynią się do wzrostu świadomości dzieci i młodzieży na temat zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji, upowszechnią wzory i postawy prozdrowotne a także wzmocnią zaangażowanie dzieci i młodzieży do działań profilaktycznych w konsekwencji prowadząc do zdrowego stylu życia wolnego od używek.

Był to z pewnością tydzień, który uświadomił młodym uczniom, jak ważny jest zdrowy styl życia, dbanie o własne bezpieczeństwo i odpowiedzialność za własne wybory.

 

tekst:kpt. Urszula Olszewska

zdjęcie:kpt. Urszula Olszewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej