10 stycznia br. na terenie wejherowskiego więzienia maturzyści z Zespołu Szkół Administracyjno – Ekonomicznych w Gdyni uczestniczyli w  Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym Służby Więziennej związanym z prewencją przestępstw wśród młodzieży "W SŁUŻBIE PRAWU”. Poprzez realizację działań edukacji prawnej w zakresie prewencji przestępstw, młodzież została zapoznana z zasadami prawa karnego oraz konsekwencjami nieprzestrzegania norm prawnych.

W trosce o dorosłość młodzieży

W trakcie zajęć maturzyści zostali zapoznani z zadaniami Służby Więziennej i niezbędnej funkcji formacji w ochronie bezpieczeństwa państwa, a także z codziennymi obowiązkami funkcjonariuszy. Podczas prelekcji uczniowie dowiedzieli się czym jest prawo i dlaczego jest tak ważne w życiu każdego człowieka oraz państwa, a także jakie funkcje pełni. Poruszono tematy przestępstw i odpowiedzialności karnej osób dorosłych i nieletnich, celem prewencji przestępstw wśród młodzieży.

Wizyta w miejscu z fascynującą historią

Uczniowie poznali historię aresztu rozpoczynając od daty powstania jednostki, poprzez drugą wojnę światową, aż do czasów teraźniejszych.

Nowe doświadczenia

W dalszej części spotkania grupa zwiedziła jednostkę doświadczając, czym jest jednostka penitencjarna w praktyce. Podczas wizyty uczniowie mogli m.in. porozmawiać z funkcjonariuszem Służby Więziennej st. kpr. Jakubem Wydrowskim o doświadczeniach i wyzwaniach w pierwszych latach służby oraz codziennej pracy w oddziale mieszklanym. 

Przed egzaminem dojrzałości

Dla uczniów kończących szkoły średnie pomysł na dorosłą ścieżkę zawodową budzi wiele dylematów. Już dziś z pomocą w podjęciu obecnie nieoczywistych decyzji, przychodzi Służba Więzienna, która daje możliwości uzyskania wysokich specjalizacji i gruntownego przeszkolenia do pracy w konkretnym zawodzie.

Perspektywy zawodowe po ukończeniu szkoły

Maturzyści zostali zapoznani z ofertą zatrudnienia w Służbie Więziennej i niezbędnych działaniach zmierzających do rozpoczęcia procesu rekrutacyjnego i samego zatrudnienia, tuż po ukończeniu szkoły.

 

Tekst/ zdjęcia: mjr Urszula Olszewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej