W związku z dramatycznymi wydarzeniami, jakie od wielu dni mają miejsce przy naszej wschodniej granicy, Areszt Śledczy w Wejherowie angażuje się w pomoc humanitarną dla ludności Ukrainy.

Odpowiedź na potrzeby Powiatu Wejherowskiego 

Wejherowska jednostka penitencjarna w ramach zawartego porozumienia pomiędzy mjr Grzegorzem Woscholskim - Dyrektorem Aresztu Śledczego w Wejherowie, a Michałem Parzych - Prezesem Pomorskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej GRYF, współpracuje i wspiera organizację, która w ramach wewnętrznych potrzeb i w odpowiedzi na potrzeby Powiatu Wejherowskiego, sukcesywnie przekazuje informacje dotyczące konieczności podjęcia wspólnych działań.

Pomieszczenie i miejsca parkingowe na pomoc humanitarną

Obecnie, jednostka udostępnia Pomorskiej Grupie Poszukiwawczo-Ratowniczej GRYF pomieszczenie, w którym przechowywana i segregowana jest zebrana na terenie Powiatu Wejherowskiego pomoc, a także miejsca parkingowe dla samochodów z pomocą humanitarną.

Działalność funkcjonariuszy w czasie wolnym od służby 

Funkcjonariusze Służby Więziennej w całej Polsce, angażują się w pomoc mieszkańcom Ukrainy, często poświęcając wolną chwilę i czas wolny od zadań służbowych na bezinteresowną pomoc mieszkańcom Ukrainy. 

Dla pokoju na świecie 

Wierni złożonej przysiędze, nie możemy pozostać obojętni na sytuację, która dotknęła naszych wschodnich sąsiadów zasiewając strach na całym świecie.

Wspólne działania 

Wspólnymi siłami, rozbudowujemy łańcuch z pomocnych serc niosących bezinteresowną pomoc w ogóle, a w szczególności w obecnej sytuacji, patrząc z nadzieją w przyszłosc, iż wspólnymi działaniami przyczyniamy się do odbudowywania pokoju na świecie.

 

Tekst/zdjęcia/grafika: mjr Urszula Olszewska 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej