W wejherowskim areszcie w związku z ogłoszonym na terenie kraju stanem epidemii COVID-19 zrealizowany jest program readaptacji społecznej skazanych ,,Szycie życie". Program realizowany jest w ramach akcji Resort Sprawiedliwości Pomaga

W  związku z ogłoszonym na terenie kraju stanem epidemii COVID-19, w ramach prowadzonej w całej Polsce akcji #ResortSprawiedliwościPomaga  produkowane są środki ochrony osobistej. Trafiają one do najbardziej potrzebujących - szpitali, domów dziecka ale także do mieszkańców regionu. W ramach programu readaptacji społecznej skazanych ,,Szycie życie"  osadzeni w wejherowskim areszcie szyją maseczki ochronne.

Podstawowym celem prowadzenia programu jest nauka umiejętności szycia, zdobycie kompetencji zawodowych oraz doświadczenia przez osoby osadzone umożliwiające podjęcie legalnej pracy po opuszczeniu izolacji penitencjarnej jak również wzbudzenie poczucia odpowiedzialności i nauka podejmowania działań prozdrowotnych.

Tekst i zdjęcia: Dariusz Kornak

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej