Służba Więzienna definiowana jest jako paramilitarna grupa dyspozycyjna, podlegająca pod Ministerstwo Sprawiedliwości. Została powołana do życia w 1918 roku. Data 8 lutego nawiązuje do ogłoszenia dekretu Józefa Piłsudskiego z 7 lutego 1919 roku, który dał początek więziennictwu w odrodzonej Polsce. Obecnie ten dzień jest ściśle związany ze Świętem Służby Więziennej, co jest doskonałą okazją do ukazania codziennej pracy funkcjonariuszy i pracowników, na rzecz społeczeństwa. 

Trzecia co do wielkości formacja mundurowa w Polsce

Służba Więzienna strukturą organizacyjną zbliżona jest do struktury wojskowej, lecz sposób jej funkcjonowania i realizowane zadania sprawiają, że więziennictwo należy do specyficznej grupy dyspozycyjnej, mocno zakotwiczonej w systemie bezpieczeństwa państwa. Postrzegana jako formacja stanowiąca grupę oficerów, chorążych, podoficerów i szeregowców oraz pracowników cywilnych, którzy dbają codzienne o obywateli, stając się gwarantem wysokiego stanu bezpieczeństwa społeczeństwa. Zgodnie ze swoją misją zapewnia porządek, prowadzi działania resocjalizacyjne w duchu poszanowania praworządności  i humanitaryzmu. 

Nowoczesna formacja

Na przestrzeni lat Służba Więzienna zmieniła się, także wizualnie i dziś postrzegana jest jako formacja nowoczesna, efektywnie realizującej swoje zadania na rzecz bezpieczeństwa obywateli państwa, zrzeszająca dobrze wykształconych profesjonalistów.

 

Tekst: kpt. Urszula Olszewska

Zdjęcia: kpt. Urszula Olszewska (archiwum)

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej