Skazani odbywający karę na terenie z wejherowskiego aresztu od lat aktywnie angażowali się w działania w ramach obchodów "Światowego Dnia Ziemi",

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), tegoroczne obchody „Światowego Dnia Ziemi” miały odmienny charakter niż w latach ubiegłych i graniczyły się wyłącznie do działalności informacyjnej.

Jednakże należy przypomnieć, iż patrolowanie lasu w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi w poszukiwaniu śmieci przez skazanych odbywających karę na terenie z wejherowskiego aresztu, stało się swego rodzaju tradycją.  Osadzeni w trakcie wszystkich dotychczas zrealizowanych akcji zebrali ponad sto worków śmieci. Jak się okazało w patrolowanych lasach, przylegających do gminnych dróg, oprócz jagód i grzybów można było znaleźć również: opony, stare części samochodowe, puszki oraz inne śmieci.

Aktywny udział w tego typu akcjach, ma szczególny wymiar edukacyjny i resocjalizacyjny. Podczas nich osadzeni dowiadują się w praktyce, że ekologia jest wzajemną zależnością pomiędzy organizmami jak również nimi a środowiskiem. Ponadto na bieżąco prawidłowo segregują śmieci, wyrabiają w sobie nawyk nie śmiecenia i tworzą innym szansę na życie w czystym otoczeniu.

Akcje zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez okolicznych mieszkańców.

 

Tekst: Dariusz Kornak

Zdjęcia: Dariusz Kornak, Agnieszka Kowalewska-Śwircz, Stowarzyszenie Miłośników Lewinka i Ziemi Kaszubskiej

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej