W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Lewinka i Ziemi Kaszubskieo, zlikwidowano dzikie wysypiska śmieci.

6 kwietnia 2019 roku w ramach "Światowego Dnia Ziemi", odbyło się sprzątanie wsi sołeckich w gminie Linia. Skazani z wejherowskiego aresztu wraz z członkami Stowarzyszenia Miłośników Lewinka i Ziemi Kaszubskie uczestniczyli po raz kolejny w powyższej akcji.

Stowarzyszenia Miłośników Lewinka i Ziemi Kaszubskie działa na rzecz rozwoju ziemi kaszubskiej, przy równoczesnej dbałości o kultywacje zwyczajów, języka I tradycji regionu Kaszub. Stowarzysznie inicjuje również  proekologiczne zachowania społeczne w celu zapobiegania wpływom rozwoju cywilizacyjnego na pogorszenie stanu środowiska naturalnego w regionie.

Aktywny udział w tego typu akcjach, ma szczególny wymiar edukacyjny i resocjalizacyjny. Osadzeni dowiadują się w praktyce, że ekologia jest wzajemną zależnością pomiędzy organizmami jak również nimi a środowiskiem. Ponadto na bieżąco prawidłowo segregują śmieci i tworzą innym szansę na życie w czystym otoczeniu.

Akcja została bardzo pozytywnie przyjęte przez okolicznych mieszkańców.


 

Tekst: Dariusz Kornak

Zdjęcia: Stowarzyszenie Miłośników Lewinka i Ziemi Kaszubskie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej