Osadzeni Aresztu Śledczego w Wejherowie biorący aktywny udział w sprzątaniu trenerów zielonych okolicznych gmin to  już wieloletnia tradycja

Stare części samochodowe, opony,  puszki, itp.  to "pamiątki"  z  wycieczki osadzonych do lasów przylegających do gminnych dróg   Patrolowanie  lasu przez skazanych w poszukiwaniu śmieci to już tradycja. W trakcie wszystkich takich akcji w ramach Światowego Dnia Ziemi zebrano już ponad sto worków nieczystości.

Aktywny udział w tego typu akcjach, ma szczególny wymiar edukacyjny i resocjalizacyjny. Podczas nich osadzeni dowiadują się w praktyce, że ekologia jest wzajemną  zależnością pomiędzy organizmami jak również nimi a środowiskiem. Ponadto na bieżąco prawidłowo segregują śmieci, wyrabiają w sobie nawyk nie śmiecenia i tworzą innym szansę na życie w czystym otoczeniu.

Akcje zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez okolicznych mieszkańców.

 


Tekst  - Dariusz Kornak

Zdjęcia:  Agnieszka Kowalewska-Śwircz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej