Studenci drugiego roku kierunku Kryminologia i Kryminalistyka z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni uczestniczyli w zajęciach na terenie Aresztu Śledczego w Wejherowie w myśl zasady, że wiedzę teoretyczną dobrze jest poprzeć praktyką.

Studentci zwiedzili jednostkę penitencjarną oraz spotkaliz się z jej pracownikami, w tym z wychowawcą i psychologiem działu penitencjarnego. Podczas zwiedzania jednostki zapoznali się ze specyfiką aresztu, jego przeznaczeniem oraz organizacją pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej. Rozmawiali z dyrektorem jednostki i  kierownikiem działu penitencjarnego, poznali realizowane programy readaptacyjne. Studentci interesowali warunkami zaktrudnienia w Służbie Więziennej absolwentów kryminalistyki oraz aktualnymi warunkach rekrutacji.

 

Tekst i zdjęcia.: Dariusz Kornak

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej